pasek

CIĘCIA KOREKCYJNE

ścian cięcie
Konieczność wykonania cięć korekcyjnych występuje wtedy, gdy dochodzi do istotnych zmian projektowych przy budowie lub modernizacji budynku. Zabiegów korekcyjnych dokonuje się przy pomocy pił ręcznych z napędem hydraulicznym.

Cięcia korekcyjne stosuje się m.in. do odcinania fragmentów schodów lub podestów, poszerzania otworów okiennych i drzwiowych, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, odcinania zbędnych elementów konstrukcyjnych oraz wycinania nadproży i słupów. Dzięki zastosowaniu pił pierścieniowych, mamy możliwość odcinania w/w elementów na grubość do 26 cm z jednej strony. Cięcia korekcyjne zapewniają precyzyjne i proste wykonanie zlecenia.

Polecamy także zapoznanie się z naszymi usługami kucia betonu.

logo
EVERTON
Poznań - Janikowo
ul. Janikowska 36

tel. 668-00-88-66
tel./fax 61-82-80-060

biuro@evert.pl